เศรษฐกิจจีน Secrets

สิ่งที่ สี จิ้นผิง ต้องการ คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จริง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเอง แนวคิดของประธานาธิบดีสีสะท้อนให้เห็นผ่านอุตสาหกรรมขั้นสูงที่กำลังเพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตชิป ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้จีนแข่งขันกับตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น และพึ่งพาประเทศอื่นน้อยลง

ในฮ่องกง มีการใช้อักษรจีนตัวเต็มและชุดตัวอักษรอังกฤษ

แม้เศรษฐกิจจีนจะยังไม่ระเบิดในเร็ว ๆ นี้ แต่ก็เป็นข้อเท็จจริงว่า จีนกำลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่ที่หยั่งรากลึก

ผู้สูงวัยในลำพูนต้องใช้ชีวิตอย่างไร หลังสถานีขนส่งปิดตัวลง-ระบบขนส่งสาธารณะไม่ตอบโจทย์

“จีนพร้อมที่จะทำงานกับรัสเซีย เพื่อต่อต้านลัทธิครองความเป็นใหญ่และการเมืองเชิงอำนาจ และคัดค้านลัทธิเอกภาพนิยม การกีดกันทางการค้า และการรังแกประเทศต่างๆ” สีกล่าว ขณะที่ปูตินเชิญสีให้ไปเยือนมอสโกในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้

ขณะที่นักลงทุนต่างชาติในจีนก็มีความกังวลและต้องการให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว แต่ดูเหมือนบรรดาผู้นำจีนจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเกมระยะยาว

ร่างกายบ่มสุราได้เอง โรคประหลาดที่ทำให้คุณเมาได้ แม้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

คลัง รอสรุปวันคุย ผู้ว่าแบงก์ชาติ พิชัย มั่นใจคุยกันได้ เผยอ่านจม.กฤษฎาแล้ว

จีนต้องการอะไรจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส

รายงานของหอการค้าอเมริกันระบุว่า “รัฐบาลจีนเคยระบุว่าจะส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แต่บริษัทที่เป็นสมาชิกหอการค้าของเรายังคงเผชิญกับอุปสรรคในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อพวกเขา และการรณรงค์ด้านประชาสัมพันธ์ของจีนที่ชวนให้เกิดข้อสงสัยสำหรับชาวต่างชาติ”

“ซูเปอร์แอป” สร้างยากแค่ไหน เศรษฐกิจจีน ทำไมนักพัฒนาฯ กังวลความสามารถรัฐ

ร่างกายบ่มสุราได้เอง โรคประหลาดที่ทำให้คุณเมาได้ แม้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาชนชาติเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทั่วสังคม มีแต่แก้ปัญหาทั่วสังคมให้ลุล่วง ไปเท่านั้น ปัญหาทางชนชาติจึงจะได้รับการแก้ไขอย่างมีขั้นตอน มีแต่ในภารกิจร่วมกัน ที่สร้างสรรค์สังคมนิยมเท่านั้น ปัญหาทางชนชาติของจีนในปัจจุบันจึงจะได้รับการ แก้ไขอย่างมีขั้นตอนได้

จีนเป็นประเทศเอกภาพที่มีหลายชนชาติ รัฐบาลจีนดำเนินนโยบายทางชนชาติที่ให้ ชนชาติต่าง ๆ มีความเสมอภาค สมานสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและขนบธรรมเนียมของชนชาติส่วนน้อยระบบปกครองตนเองในเขตชนชาติส่วนน้อยเป็นระบบการเมืองอันสำคัญอย่างหนึ่งของจีน คือ ให้ท้องที่ที่มีชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ อยู่รวม ๆ กันใช้ระบบปกครองตนเอง ตั้งองค์กรปกครองตนเองและใช้สิทธิอำนาจปกครองตนเอง ภายใต้การนำที่เป็นเอกภาพ ของรัฐ รัฐประกันให้ท้องที่ที่ปกครองตนเองปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐตามสภาพที่เป็นจริงในท้องถิ่นของตน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ บุคลากรทางวิชาการและ กรรมกรทางเทคนิคชนิดต่าง ๆ ของชนชาติส่วนน้อยเป็นจำนวนมาก ประชาชน ชนชาติต่าง ๆ ในท้องที่ที่ปกครองตนเองกับประชาชนทั่วปแระเทศรวมศูนย์กำลังดำเนิน การสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัย เร่งพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในท้องที่ที่ ปก ครองตนเองให้เร็วขึ้นและสร้างสรรค์ท้องที่ที่ปกครองตนเองของชนชาติส่วนน้อยที่สมานสามัคคีกันและเจริญรุ่งเรือง ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *